Ring oss: 0104 50 50 00

Hållbart samhälle byggs med klimatförbättrad betong

THOMAGRÖN®

Hållbart samhälle byggs med klimatförbättrad betong


Varför ska jag välja Thomas Betongs klimatförbättrade betong?


Klimatförbättrad betong ska väljas eftersom det är den enskilt största åtgärden som du som beställare/köpare kan göra för att minska klimatpåverkan och Thomas Betong är den betongproducent i Sverige som har högst kunskap och längst erfarenhet av klimatförbättrad betong.

Redan 2012 lanserade Thomas Betong, som första aktör i Sverige, klimatförbättrad betong och är idag ledande i utvecklingen av klimatförbättrad betong. Nu, tio år senare, erbjuder flera aktörer klimatförbättrade alternativ.

Idag tillverkar och levererar vi betong med upp till 50 % lägre koldioxidavtryck. Vår ambition är att fortsätta att leda utvecklingen och vårt utvecklingsarbete fortsätter.

Vi arbetar intensivt och målinriktat för att kunna leverera den första klimatneutrala betongen innan 2030.

 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av klimatförbättrad betong?

Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Läs om THOMAGRÖN® och andra produkter och tjänster från Thomas Betong 
Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått