Ring oss: 0104 50 50 00

Så tog vi fram klimatförbättrad betong

2012 - först med klimatförbättrad betong

Så tog vi fram klimatförbättrad betong

Betong behöver ett bindemedel för att binda samman delmaterialen och traditionellt har detta varit cement, som i sig har en stor miljöpåverkan.

 

Redan 1992 har vi på Thomas Concrete Group låtit vårt laboratorium C-lab® i Göteborg forskat att få fram alternativa och hållbarare bindemedel till cement.


C-lab i Göteborg är vårat centra för forskning, utveckling, teknisk rådgivning och laboratorieprovning, där våra experter dagligen arbetar med att framtidssäkra morgondagens produkter. C-lab arbetar inte bara för Thomas Betong. Hela 70 procent av uppdragen kommer från externa kunder runt om i världen. Totalt genomför experterna på C-lab uppemot 5 000 provningsuppdrag varje år och deltar i flera forsknings- och utvecklingsprojekt.


2006/2007 - första projekten
Det var vid årsskiftet 2006/2007, i samband med en etapp vid Norra länken i Stockholm, som vi startade med provningar för att delvis ersätta cement med flygaska som bindemedel i betongen då detta var något som krävdes för gjutning av sekantpålar.


2012 - först med klimatförbättrad betong
Utvecklingsarbetet med alternativa bindemedel fortsatte och resulterade i att Thomas Betong under 2012 var först i Sverige med att erbjuda klimatförbättrad betong med 50 procent lägre koldioxidutsläpp.
Detta gjordes genom att optimera betongens sammansättning och genom att ersätta cementen med alternativa bindemedel. Två exempel av alternativa bindemedel är masugnsslagg från järn- och stålindustrin samt flygaska från kol, som är en restprodukt efter reningen av utsläppen från vissa kolkraftverk, som har en garanterat giftfri förbränning. Detta är ett material som länge har använts i betongproduktion i Europa och andra delar av världen.


2016 - unik Thomas Miljöstomme®
2016 lanserade Thomas Betong en ny helhetslösning – Thomas Miljöstomme, ett unikt byggsystem för platsgjutna stommar. Miljöstommen ger 30 procent lägre CO2-avtryck jämfört med konventionell betongstomme.

 

2030 - klimatneutral betong
Nu forskar och arbetar vi vidare för att finna andra alternativa bindemedel för att sänka koldioxidutsläppen ytterligare. Dessutom pågår ett arbete med mål att kunna leverera en helt klimatneutral betong år 2030.

 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av klimatförbättrad betong?

Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Läs om THOMAGRÖN® och andra produkter och tjänster från Thomas Betong 
Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått