Ring oss: 0104 50 50 00

Vad är klimatförbättrad betong?

Upp till 50% lägre klimatpåverkan

Vad är klimatförbättrad betong?

 

Klimatförbättrad betong är en betong med lägre koldioxidavtryck med samma höga – ibland t.o.m. högre – kvalitet, funktion och prestanda som traditionell betong*. 

Vi åstadkommer detta genom att vi optimerar betongrecepten och sänker cementhalterna i betongen och genom att vi ersätter en del av cementen med alternativa bindemedel.

I Sverige har betongbranschen (Svensk Betong) definierat klimatförbättrad betong i tre steg. Den enkla nivån är att man reducerar koldioxidavtryck med 10 %, sedan kan man göra det med 25 % eller upp till 40 %.

  • Steg 1 - innebär en klimatreduktion av minst 10 %
  • Steg 2 - en större klimatreduktion kan nås genom, minst 25 %
  • Steg 3 - 40 % eller mer

 

Idag erbjuder Thomas Betong klimatförbättrad betong med upp till 50 % lägre klimatavtryck.

 

* traditionell betong är en betong som tillverkas utan alternativa bindemedel.

 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått