Ring oss: 0104 50 50 00

Vad är alternativa bindemedel?

50 % lägre klimatpåverkan

Vad är alternativa bindemedel?

 

Alternativa bindemedel är mineraliska material med cementliknande egenskaper men avsevärt mycket lägre koldioxidutsläpp.
De här materialen reagerar och hjälper till att fungera som limmet i betongen och binda ihop de ingående delmaterialen.


Alternativa bindemedel som vi på Thomas Betong använder idag är restmaterial från andra industrier, som annars hade behövts deponeras eller tas om hand på något annat sätt. Alternativa bindemedel kan också vara naturligt förekommande material. Idag använder vi främst slagg från stålindustrin och i vissa fall (främst utomlands och till specielle projekt) flygaska från energisektorn.


Slagg - masugnsslagg, som är en restprodukt från stål- och järnindustrin. Denna slagg omvandlas till pulver genom malning och kan till stora delar ersätta cement som bindemedel i vår betong.
Flygaska - ren flygaska från kolförbränning. Det är en restprodukt efter reningen av rökgaser från vissa kolkraftverk, som har en giftfri förbränning.


De alternativa bindemedlen, som vi ersätter cementen med idag, transporteras med båt från i första hand Tyskland och lossas vid Thomas Cements tre hamndepåer i Landskrona, Uddevalla och Oxelösund.

 

Betong med lägre klimatpåverkan, tillverkad med alternativa bindemedel kallas för klimatförbättrad betong. En del av vår klimatförbättrade betong minskar koldioxidutsläppen med 50 %.
 

Innehåller alternativa bindemedel giftiga eller farliga ämnen?

Alternativa bindemedel som används i klimatförbättrad betong innehåller inga giftiga eller farliga ämnen. Vi använder bara alternativa bindemedel som är CE-märkta och som uppfyller Sveriges och EU:s omfattande och strikta kemikalielagstiftning. Vi och våra leverantörer provar alla alternativa bindemedel vi använder enligt krav i standarder och lagstiftning.

 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått