Ring oss: 0104 50 50 00

Hur mycket kan vi reducera betongens koldioxidavtryck?

500 000 ton CO2

Hur mycket kan vi reducera betongens koldioxidavtryck?

 

Klimatförbättrad betong är en enorm outnyttjad potential.

 

Byggbranschen i Sverige kan spara 500 000 ton CO2

Idag kan vi på Thomas Betong tillverka och leverera betong med 50 % lägre koldioxidavtryck.

Om hälften av all betong vi bygger med i Sverige idag, var klimatförbättrad med 50 %, skulle vi spara ca 500 000 ton CO2.

!!!
Detta motsvarar 130 000 varv runt jorden med bil eller ca 5 500 000 bilresor mellan Göteborg och Stockholm tur och retur.
Det motsvarar också ca 5 % av de totala årliga utsläppen från biltrafiken i Sverige eller utsläppen från 62 500 personer (8 ton per person och år).