Ring oss: 0104 50 50 00

Vad är skillnaden mellan CEMENT och BETONG?

Vad är skillnaden mellan CEMENT och BETONG?

 

Skillnaden mellan cement och betong är att cement är ett bindemedel som tillsammans med vatten binder samman sten, grus och sand till betong. Betong är vårat viktigaste och mest kostnadseffektiva byggnadsmaterial och en förutsättning för att kunna bygga alla de bostäder och infrastrukturer som samhället behöver.

Cement är ungefär 10 volymprocent av innehållet i betong men cementet står för upp till 90 procent av betongens koldioxid avtryck.

Cement framställs genom att värma upp en blandning av kalksten och lera till en temperatur på 1 450 grader. Vid uppvärmning frigörs koldioxid ur kalkstenen och cirka två tredjedelar av den koldioxid som genereras vid tillverkning av cement kommer från kalkstenen. Resterande kommer från de bränslen som används för uppvärmningen.

Det är detta som är orsaken till att cement bidrar till så stora koldioxidutsläpp.

 

 
Det effektivaste och bästa sättet att reducera betongens klimatavtryck är att producera betong med så lite cement som möjligt, med bibehållen, eller till och med bättre kvalitet och funktion.

En andel av cement kan ersättas* med alternativa bindemedel, flyggaska eller slagg, som har avsevärt lägre klimatpåverkan.

Betong med lägre klimatpåverkan, tillverkad med alternativa bindemedel kallas för klimatförbättrad betong.

*Mängden av tillsatta alternativa bindemedel beror på typ av konstruktion och exponeringsklass.

 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått