Ring oss: 0104 50 50 00

Hur mycket är 1 ton koldioxid?

500 mil med bil

Hur mycket är 1 ton koldioxid?

 

1 ton koldioxid motsvarar:

   500 mil med bil, eller 10 bilresor mellan Stockholm och Göteborg, tur och retur.

 

   365 tågresor mellan Stockholm och Göteborg, tur och retur.

 

   800 liter mjölk.

 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått