Ring oss: 0104 50 50 00

Hit levererar vi vår klimatförbättrade betong

Hit levererar vi vår klimatförbättrade betong

Allt fler och flera större och medelstora byggföretag samt beställare av infrastrukturprojekt har upptäckt och börjat använda klimatförbättrad betong från Thomas Betongs gröna erbjudande – Thomagrön, Thomagarage Grön. ThomaSKB Grön – bara några exempel.


En stor eloge till våra kunder och beställare som har tagit steget mot ett hållbart byggande tillsammans med oss och som bygger med klimatförbättrad betong.

Några projekt där vi levererade vår klimatförbättrade betong.

 

Se flera exempel här >>

 

Sedan många år tillbaka har C-lab®Thomas Concrete Groups centra för forskning, utveckling och laboratorieprovning forskat och provat olika betongrecept för att utveckla betong med förbättrade egenskaper och för särskilda applikationer.

 

Vi insåg tidigt att klimatfrågan var en oerhört viktig fråga och redan 2012 lanserade vi, som den första aktören, en klimatförbättrade betong med minskade andel cement och således ett mindre klimatavtryck.

 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50% lägre koldioxidavtryck 
Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått