Ring oss: 0104 50 50 00

Vad är karbonatisering av betong?

Vad är karbonatisering av betong?

 

Karbonatisering innebär att betong i byggnader och infrastruktur tar upp koldioxid direkt ur luften och lagrar det permanent. Detta är inte en ny företeelse utan en naturlig process som pågår hela tiden i betongkonstruktioner.

 

Karbonatisering är en kemisk reaktion som sker när koldioxid i luften reagerar med kalciumhydroxid som finns in i betongen. Det som sker är att kalciumhydroxiderna omvandlas tillbaka till kalksten, som är ett ursprungsmaterial i tillverkning av cement. I den här processen binds CO2 in i betongen.

Tittar man på betong som används till ett hus, till exempel, så kan man säga att upp till 20 procent av den koldioxid som släpps ut vid tillverkningen av betongen och cementen kan bildas till baka in i betongen. 

Du kan läsa mer om karbonatiseringen i IVLs rapporten CO2 uptake in cement-containing products och IPCC rapport Climate Change 2021

 

 

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått