Ring oss: 0104 50 50 00

Klimatförbättrad betong från Thomas Betong

Klimatförbättrad betong från Thomas Betong


Vad har Thomas Betong för klimatförbättrade betonger?


Vårt Gröna Erbjudande har utvecklats för att underlätta användandet av klimatförbättrad betong och för att enklare kunna välja rätt klimatförbättrad betong.

Klimatförbättrad betong i vårt gröna erbjudande finns med olika nivåer av klimatreduktion:

  • Steg 1 - innebär en klimatreduktion av minst 10 % och är något som kan användas i alla byggprojekt
  • Steg 2 - en större klimatreduktion kan nås genom, minst 25 %
  • Steg 3 - 40 % eller mer


För steg 3 krävs ett utökat samråd och att vi blir involverade tidigt i processen för att projektanpassa och ibland hitta skräddarsydda lösningar.

Varje enskild produkt har ett specifikt produktnamn, som till exempel.

FABRIKSBETONG
 
PREFABRICERAD BETONG

 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av klimatförbättrad betong?

Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Läs om THOMAGRÖN® och andra produkter och tjänster från Thomas Betong 
Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått