Ring oss: 0104 50 50 00

Tar betong upp koldioxid?

Tar betong upp koldioxid?

 

Ja, betong tar upp koldioxid under hela sin livstid, detta kallas för karbonatisering. Det sker helt naturligt och påverkar inte betongens egenskaper.

 


FN har i senaste klimatrapporten från IPCC bekräftat att betong karbonatiserar och redogör för potentialen.
Det finns metoder och standarder för hur betongs koldioxidupptag ska beräknas (EN 16757).

Du kan läsa mer om hur betongen tar upp CO2 på  IVLs hemsida HÄR >>


Under en betongkonstruktions livstid kan cirka 20 % av utsläppen tas upp och där hälften har tagits upp efter 25 år (för livslängd 100 år).

 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av THOMAGRÖN®, klimatförbättrad betong med 50 % lägre koldioxidavtryck?

Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Läs om THOMAGRÖN®, betong med 50 % lägre koldioxidavtryck 
Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått