Ring oss: 0104 50 50 00

Klimatförbättrad betong sedan 2007

Klimatförbättrad betong sedan 2007

Klimatförbättrad betong sedan 2007

 

Redan 2006 startade Thomas Betong och C-lab med provningar för att delvis ersätta cement med stenkolflygaska som bindemedel och levererade dessa produkter till Norra länken i Stockholm. Fram till 2011 fortsatt företaget att leverera betong med stenkolsflygaska till olika byggprojekt i landet. År 2012 erbjöd vi på Thomas Betong som första aktör i Sverige klimatförbättrad betong med 50 % lägre klimatpåverkan än traditionell betong. Nu siktar vi på klimatneutral betong till 2030.


Hittills har efterfrågan på den klimatförbättrade betongen varit ganska återhållsam. Men då klimatfrågan har blivit mer aktuell har beställare och entreprenörer börjat inse potentialen med klimatförbättrad betong. I projektet Västlänken i Göteborg har t.ex. Trafikverket ändrat på sina krav på mängden cement som bindemedel i betongen och allt fler visar intresse för innovationen. Tack vare alternativa bindemedel är den klimatförbättrade betongen väldigt lätthanterlig och behåller eller ökar sin kvalité, funktion och prestanda.

  • Vi på Trafikverket vill vara i framkant när det gäller teknikutveckling och när Thomas Betong och NCC presenterade en klimatförbättrad betong som dessutom innebar bibehållen kvalitet och förbättrad ekonomi var den ett självklart val för oss titta närmare på, säger Mikael Larsson, projektledare på Trafikverket och den som håller i projekt Centralstationen.


Idag tillverkar och levererar vi betong med upp till 50 % lägre koldioxidavtryck. Vår ambition är att fortsätta att leda utvecklingen och vårt utvecklingsarbete fortsätter.
Vi arbetar intensivt och målinriktat för att kunna leverera den första klimatneutrala betongen innan 2030.

 

 

 

Vill du veta mer om hur du kan minska ditt projekts klimatpåverkan med hjälp av klimatförbättrad betong?

Ställ dina frågor till Karin Gäbel, vår Hållbarhetschef - karin.gabel@thomasconcretegroup.com

Läs om THOMAGRÖN® och andra produkter och tjänster från Thomas Betong 
Se några exempel av projekt och koldioxidbesparingar som våra kunder har uppnått